Fligel, Anna. „O Uniwersalizmie W Filozofii Prawa Oraz W Filozofii Polityki. Kilka Uwag O myśli Danila Zolo”. Civitas. Studia Z Filozofii Polityki, t. 13, styczeń 2011, s. 43-66, doi:10.35757/CIV.2011.13.03.