Grzybowski, Jacek. „Spór O społeczne Znaczenie wartości. Polityczna Asymilacja Zdobyczy Hermeneutyki”. Civitas. Studia Z Filozofii Polityki, t. 13, styczeń 2011, s. 81-105, doi:10.35757/CIV.2011.13.05.