Polakowski, Marcin. „Niejednoznaczna nowoczesność: (Charles Taylor: Nowoczesne Imaginaria społeczne)”. Civitas. Studia Z Filozofii Polityki, t. 13, styczeń 2011, s. 184-95, doi:10.35757/CIV.2011.13.10.