Dylus, Aniela. „Relacje między Religią a Etnosem W Europie Środkowo-Wschodniej: (Radosław Zenderowski: Religia a tożsamość Narodowa I Nacjonalizm W Europie Środkowo-Wschodniej. Między Etnicyzacją Religii a Sakralizacją Etnosu [narodu])”. Civitas. Studia Z Filozofii Polityki, t. 13, styczeń 2011, s. 228-37, doi:10.35757/CIV.2011.13.14.