[1]
Ziółkowska, M. 2020. Na widowni i z muletą. Promowanie tauromachii wśród dzieci i młodzieży w Hiszpanii. Kultura i Społeczeństwo. 64, 3 (wrz. 2020), 91-107. DOI:https://doi.org/10.35757/KiS.2020.64.3.5.