(1)
Nowicka, E.; Łodziński, S. Odcienie obcości. Wyniki sondażu „Polacy I Inni 30 Lat później” — Analiza porównawcza (1988, 1998, 2018). kis 2020, 64, 169-198.