(1)
Mielczarek, R. Mitologia Komiksu — Uwagi Krytyczne. Esej Recenzyjny. kis 2020, 64, 221-231.