(1)
Biały, K. „Rozumienie Granic, Granice rozumienia”. Parę Uwag Pokonferencyjnych Na Temat związków między Psychoterapią a społeczeństwem. kis 2018, 62, 223-232.