(1)
Gołębiowski, B. Pokolenie Y Na Tle Pokoleń XX Wieku W Stanach Zjednoczonych. kis 2017, 61, 223-227.