(1)
Afeltowicz, Łukasz; Pietrowicz, K. Czy Socjologowie Są W Stanie Budować Maszyny społeczne? Rekonceptualizacja różnicy między Przyrodoznawstwem a Naukami społecznymi. kis 2009, 53, 17-44.