(1)
Figiel, A. Głusi I język Migowy — spór O język I Kulturę. kis 2009, 53, 153-184.