(1)
Warczok, T. W Kierunku Nowej Socjologii. kis 2009, 53, 203-205.