(1)
Gargula, M. Dyskurs Terapeutyczny Jako główna Tendencja współczesnej Kultury. kis 2009, 53, 205-210.