(1)
Korab, K. Stanisława Ossowskiego życie I dzieło. kis 2009, 53, 213-217.