ZIÓŁKOWSKA, M. Na widowni i z muletą. Promowanie tauromachii wśród dzieci i młodzieży w Hiszpanii. Kultura i Społeczeństwo, v. 64, n. 3, p. 91-107, 21 wrz. 2020.