KOŚCIUK-JAROSZ, A. Profesor Jerzy Bartmiński (1939–2022) – twórca lubelskiej etnolingwistyki kognitywnej. In memoriam. Kultura i Społeczeństwo, v. 66, n. 1, p. 171-177, 14 wrz. 2022.