Biały, Kamila. 2018. „«Rozumienie Granic, Granice rozumienia». Parę Uwag Pokonferencyjnych Na Temat związków między Psychoterapią a społeczeństwem”. Kultura I Społeczeństwo 62 (2), 223-32. https://doi.org/10.35757/KiS.2018.62.2.14.