Afeltowicz, Łukasz, i Krzysztof Pietrowicz. 2009. „Czy Socjologowie Są W Stanie Budować Maszyny społeczne? Rekonceptualizacja różnicy między Przyrodoznawstwem a Naukami społecznymi”. Kultura I Społeczeństwo 53 (1), 17-44. https://doi.org/10.35757/KiS.2009.53.1.2.