Gargula, Monika. 2009. „Dyskurs Terapeutyczny Jako główna Tendencja współczesnej Kultury”. Kultura I Społeczeństwo 53 (1), 205-10. https://czasopisma.isppan.waw.pl/index.php/kis/article/view/1594.