Nowicka, E. i Łodziński, S. (2020) „Odcienie obcości. Wyniki sondażu «Polacy i inni 30 lat później» — analiza porównawcza (1988, 1998, 2018)”, Kultura i Społeczeństwo, 64(3), s. 169-198. doi: 10.35757/KiS.2020.64.3.9.