Biały, K. (2018) „«Rozumienie granic, granice rozumienia». Parę uwag pokonferencyjnych na temat związków między psychoterapią a społeczeństwem”, Kultura i Społeczeństwo, 62(2), s. 223-232. doi: 10.35757/KiS.2018.62.2.14.