Afeltowicz, Łukasz i Pietrowicz, K. (2009) „Czy socjologowie są w stanie budować maszyny społeczne? Rekonceptualizacja różnicy między przyrodoznawstwem a naukami społecznymi”, Kultura i Społeczeństwo, 53(1), s. 17-44. doi: 10.35757/KiS.2009.53.1.2.