[1]
E. Nowicka i S. Łodziński, „Odcienie obcości. Wyniki sondażu «Polacy i inni 30 lat później» — analiza porównawcza (1988, 1998, 2018)”, kis, t. 64, nr 3, s. 169-198, wrz. 2020.