[1]
Łukasz Afeltowicz i K. Pietrowicz, „Czy socjologowie są w stanie budować maszyny społeczne? Rekonceptualizacja różnicy między przyrodoznawstwem a naukami społecznymi”, kis, t. 53, nr 1, s. 17-44, mar. 2009.