Ziółkowska, M. „Na Widowni I Z muletą. Promowanie Tauromachii wśród Dzieci I młodzieży W Hiszpanii”. Kultura I Społeczeństwo, T. 64, nr 3, wrzesień 2020, s. 91-107, doi:10.35757/KiS.2020.64.3.5.