Nowicka, E., i S. Łodziński. „Odcienie obcości. Wyniki sondażu «Polacy I Inni 30 Lat później» — Analiza porównawcza (1988, 1998, 2018)”. Kultura I Społeczeństwo, T. 64, nr 3, wrzesień 2020, s. 169-98, doi:10.35757/KiS.2020.64.3.9.