Biały, K. „«Rozumienie Granic, Granice rozumienia». Parę Uwag Pokonferencyjnych Na Temat związków między Psychoterapią a społeczeństwem”. Kultura I Społeczeństwo, T. 62, nr 2, czerwiec 2018, s. 223-32, doi:10.35757/KiS.2018.62.2.14.