(1)
Rust, M. Poradziecka Oligarchizacja Ukrainy I BiaƂorusi: Procesy, Mechanizmy, Perspektywy. sm 2021, 73, 39-65.