(1)
Nisiobęcka, A. Przyczynek do historii Dyplomacji Kulturalnej II Rzeczypospolitej we Francji. sm 2021, 73, 279-315.