(1)
Biernacka, M. Piotr Kobza, Emancypacja Europy. Stosunki Unii Europejskiej I Stanów Zjednoczonych, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa 2020. sm 2021, 73, 323-317.