Radomska, Ewa. 2021. „Kierunki Rozwoju Globalnego Klastra Technologii i innowacji Greater Bay Area w Chinach – Stan i perspektywy”. Sprawy Międzynarodowe 73 (4), 253-78. https://doi.org/10.35757/SM.2020.73.4.09.