Nisiobęcka, Aneta. 2021. „Przyczynek do historii Dyplomacji Kulturalnej II Rzeczypospolitej we Francji”. Sprawy Międzynarodowe 73 (4), 279-315. https://doi.org/10.35757/SM.2020.73.4.10.