Kowal, P. i Balcerowicz, L. (2021) „Dlaczego w Polsce nie powstała oligarchia?”, Sprawy Międzynarodowe, 73(4), s. 7-17. doi: 10.35757/SM.2020.73.4.12.