Nisiobęcka, A. (2021) „Przyczynek do historii dyplomacji kulturalnej II Rzeczypospolitej we Francji”, Sprawy Międzynarodowe, 73(4), s. 279-315. doi: 10.35757/SM.2020.73.4.10.