Biernacka, M. (2021) „Piotr Kobza, Emancypacja Europy. Stosunki Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych, Wydawnictwo Naukowe «Scholar», Warszawa 2020”, Sprawy Międzynarodowe, 73(4), s. 323-317. doi: 10.35757/SM.2020.73.4.11.