Bałtowski, M. i Sękowski, S. (2021) „Oligarchia w Polsce ‒ dlaczego jej nie ma?”, Sprawy Międzynarodowe, 73(4), s. 19-38. doi: 10.35757/SM.2020.73.4.01.