Kowal, P., i L. Balcerowicz. „Dlaczego W Polsce Nie powstała Oligarchia?”. Sprawy Międzynarodowe, T. 73, nr 4, czerwiec 2021, s. 7-17, doi:10.35757/SM.2020.73.4.12.