Biernacka, M. „Piotr Kobza, Emancypacja Europy. Stosunki Unii Europejskiej I Stanów Zjednoczonych, Wydawnictwo Naukowe «Scholar», Warszawa 2020”. Sprawy Międzynarodowe, T. 73, nr 4, czerwiec 2021, s. 323-17, doi:10.35757/SM.2020.73.4.11.