Bałtowski, M., i S. Sękowski. „Oligarchia W Polsce ‒ Dlaczego Jej Nie Ma?”. Sprawy Międzynarodowe, T. 73, nr 4, czerwiec 2021, s. 19-38, doi:10.35757/SM.2020.73.4.01.