[1]
Fiszer, J.M. 2020. Bogdan Koszel, Rola Niemiec w procesach decyzyjnych Unii Europejskiej w XXI wieku. Studia Polityczne. 48, 3 (grudz. 2020), 171-176. DOI:https://doi.org/10.35757/STP.2020.48.3.08.