Kuryłowicz, M. (2021) „Z dala od frontu. Wielka wojna ojczyźniana w edukacji historycznej poradzieckich republik Azji Centralnej (casus Kazachstanu, Kirgistanu i Uzbekistanu)”, Studia Polityczne, 49(2), s. 23-40. doi: 10.35757/STP.2021.49.2.01.