Fiszer, J. M. (2020) „Bogdan Koszel, Rola Niemiec w procesach decyzyjnych Unii Europejskiej w XXI wieku”, Studia Polityczne, 48(3), s. 171-176. doi: 10.35757/STP.2020.48.3.08.