[1]
J. M. Fiszer, „Bogdan Koszel, Rola Niemiec w procesach decyzyjnych Unii Europejskiej w XXI wieku”, sp, t. 48, nr 3, s. 171-176, grudz. 2020.