[1]
R. Czachor, „Jelena Łukjanowa i Ilja Szablinski, Autorytaryzm i demokracja”, sp, t. 48, nr 3, s. 177-182, grudz. 2020.