Kuryłowicz, M. „Z Dala Od Frontu. Wielka Wojna Ojczyźniana W Edukacji Historycznej Poradzieckich Republik Azji Centralnej (casus Kazachstanu, Kirgistanu I Uzbekistanu)”. Studia Polityczne, T. 49, nr 2, listopad 2021, s. 23-40, doi:10.35757/STP.2021.49.2.01.