[1]
Biernacka, M. 2016. Paradoks polityki tożsamościowej w Hiszpanii. Ambiwalencja Kościoła wobec odmienności językowej Basków za rządów Franco. Kultura i Społeczeństwo. 60, 1 (mar. 2016), 51–65. DOI:https://doi.org/10.35757/KiS.2016.60.1.3.