(1)
Biernacka, M. Teorii systemów Luhmanna ciąg Dalszy: Niklas Luhmann, Pisma O Sztuce I Literaturze, Warszawa 2016). kis 2017, 61, 267-271.