(1)
Biernacka, M. Paradoks Polityki tożsamościowej W Hiszpanii. Ambiwalencja Kościoła Wobec odmienności językowej Basków Za rządów Franco. kis 2016, 60, 51-65.