(1)
Baranowski, M. Kryzys społeczeństwa Kapitalistycznego a (nowa) Kwestia Miejska. kis 2016, 60, 19-33.