(1)
Frąckowiak, M.; Rogowski, Łukasz. W Poszukiwaniu Polskiej Socjologii Wizualnej. kis 2009, 53, 123-152.